Tag Archives: jesenski

Jesenski, jesenji i jesenjski

Pri­djev jesen­ski nači­njen je doda­va­njem sufiksa ‑ski ime­nici jesen, a znači „koji se odnosi na jesen”. Stil­ski je neo­bi­lje­žen i naj­češći je u upotrebi: jesen­ski radovi jesen­ski sajam jesen­ski rok jesen­ska shema jesen­sko sni­že­nje. Oblik jese­nji nači­njen je doda­va­njem sufiksa ‑ji istoj ime­nici. Zna­če­nje mu je jed­nako kao i pri­djevu jesen­ski, no on se sma­tra stil­ski obi­lje­že­nim i rjeđi je u upotrebi. Što ... Read More »

Scroll To Top