Tag Archives: kamoli

Kamoli ili kamo li

Vez­nik kamoli uvi­jek se piše kao jedna riječ. Zna­če­nje mu je gra­da­cij­sko, a često se pojav­ljuje zajedno s vez­ni­kom a. Nije ju ni poz­dra­vio, kamoli upi­tao za nje­zino zdravlje. Nije lako namje­riti se na dobra konja, a kamoli na iskrena ministra. Među novo­grad­njama nema mjesta ni za iglu, a kamoli za par­ki­ra­li­šte ili park. Danas rodi­te­lji ne smiju ni savje­to­vati djecu, ... Read More »

Scroll To Top