Tag Archives: koristiti se

Koristiti (se)

Većina govor­nika gla­gol koris­titi upo­treb­ljava s aku­za­ti­vom u zna­če­nju „upo­treb­lja­vati, rabiti” (Koris­tim raču­nalo.). No u ovak­voj upo­trebi norma pred­nost daje gla­go­lima upo­treb­lja­vati i rabiti (Upo­treb­lja­vam raču­nalo. Rabim raču­nalo.). Želimo li ipak u pri­bliž­nom smislu upo­tri­je­biti oblik koris­titi, bolje je to uči­niti tako da mu dodamo čes­ticu (zamje­nicu) se i dopunu u ins­tru­men­talu, dakle koris­titi se čime (Koris­tim se raču­na­lom.). On ... Read More »

Scroll To Top