Tag Archive for: koristiti

Koristiti (se)

Većina govornika glagol koristiti upotrebljava s akuzativom…