Tag Archives: korupcija

Erupcija korupcije

Erupcija gejzira

Iako česte u upo­trebi, ove ime­nice u jeziku ne pred­stav­ljaju pro­blem (pro­blem pred­stav­ljaju u nekim dru­gim podru­čjima), no s pri­pa­da­ju­ćim im gla­go­lima nije sve tako jed­nos­tavno. Dok je gla­gol korum­pi­rati zasad nepri­je­po­ran, o dru­gome se može ras­prav­ljati: glasi li erum­pi­rati ili erup­ti­rati. Kre­nimo redom: sve su ove riječi pre­uzete iz latin­skog jezika. Ime­nice erup­cija i korup­cija prema ime­ni­cama erup­tio i ... Read More »

Scroll To Top