Tag Archives: kovčeg

Kofer, kufer, ali kovčeg

Ona koja čeka [autorica: Shenamt; izvor: www.flickr.com]

U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku nedvoj­bena se pred­nost daje ime­nici kov­čeg. Riječ je o obliku zabi­lje­že­nom još u sta­ros­la­ven­skom jeziku (kovъčegъ) i koji nesum­njivo treba imati pred­nost pred posu­đe­ni­cama. Govo­rimo tako o put­nom kov­čegu, zaštit­nom kov­čegu, mrtvač­kom kov­čegu, Zavjet­nom kov­čegu… No što uči­niti s ime­ni­cama kofer i kufer? Norma se „ogra­dila” od njih rekavši da one ne pri­pa­daju stan­dardu u užem ... Read More »

Scroll To Top