Tag Archives: kuhar

Chef”

Riječ chef, iako je u pos­ljed­nje vri­jeme često u upo­rabi, nije hrvat­ska riječ. Ona nam se nameće iz engle­skog jezika, u koji je pre­uzeta prema fran­cu­skom chef cuisi­nier (ili chef de cuisine). No mi za pojam koji ozna­čuje riječ chef imamo sasvim valjan izraz glavni kuhar. Sama ime­nica kuhar potječe još iz pras­la­ven­skog jezika, što znači da nam dobro služi ... Read More »

Scroll To Top