Tag Archive for: Madžar

Madžarska ili Mađarska

Mađarska ili Madžarska

Danas se, s tek rijetkim iznimkama, jezikoslovci slažu u stavu…