Tag Archives: madžarski

Mađarska ili Madžarska

Danas se, s tek rijet­kim iznim­kama, jezi­kos­lovci slažu u stavu da pred­nost valjda dati riječi Mađar­ska i nje­zi­nim izve­de­ni­cama. U proš­losti je bilo raz­dob­lja kad se pred­nost davala obliku s gla­som dž, ali i raz­dob­lja kad su se oba oblika izjed­na­či­vala. Što se tiče autora koji su pisali prije ujed­na­či­va­nja gra­fije, neri­jetko zapravo nismo sigurni kako su pisali. Oblici s ... Read More »

Scroll To Top