Tag Archives: minica

Mini-suknja, mini suknja, minisuknja − minica

Jezični pri­ruč­nici nisu jedins­tveni u stavu kako bi tre­balo bilje­žiti ovaj izraz. Sigurno je samo da se ne piše sa spoj­ni­com, to jest kao mini-suknja. Naime tako bi se pisala da je i oblik mini ime­nica (kao trik‑pitanje). Budući da mini nije ime­nica, spoj­nici u ovom izrazu mjesta nema. Pravo je pita­nje što je točno mini. Do pro­blema s pisa­njem ... Read More »

Scroll To Top