Tag Archives: Mojsije

Zašto Mojsije ima rogove?

Michelangelo: Mojsije

Jeste li se ikad zapi­tali zašto se Moj­sije kat­kad pri­ka­zuje s dva roga na glavi, ponaj­prije u sce­nama kada drugi put silazi sa Sinaja i nosi ploče s Bož­jim zapo­vi­je­dima? Danas se većina bibli­čara, pa i opće­nito teologa, slaže da je posri­jedi pogre­ška pri prevođenju. Naime, kada je sveti Jero­nim kra­jem 4. sto­ljeća pre­vo­dio Bibliju na latin­ski, čini se da ... Read More »

Scroll To Top