Tag Archives: nabava

Nabava i nabavka

[Autor: Chris Walton]

Oblici nabava i nabavka nemaju isto zna­če­nje. Ime­nica nabava prvi je put zabi­lje­žena u Šule­kovu rječ­niku znans­tve­noga naziv­lja (1874./1875.) kao pri­je­vod nje­mačke riječi Bes­c­haf­fung. Oblik nabava podra­zu­mi­jeva rad­nju, a znači „nabav­lja­nje, kupo­va­nje namir­nica ili opće­nito pred­meta potreb­nih za život”. Možemo tako ići u nabavu ili biti u nabavi, odnosno govo­riti o nabavi lije­kova ili o jav­noj nabavi. Riječ nabavka nije ... Read More »

Scroll To Top