Tag Archive for: naj

Naj”

Morfem naj- služi samo kao prefiks pri tvorbi superlativa pridjeva…

Najjači, najači ili naj jači

Nije zgorega ponoviti tvorbu superlativa. Superlativ je treći…