Tag Archive for: objekt

Predikat, ali subjekt i objekt

Uspoređujući ove tri imenice, koje se zbog svojega značenja…