Tag Archives: obzir

S obzirom na

Ime­nica obzir u kom­bi­na­ciji s nekim pri­jed­lo­zima pos­taje vez­nički skup. Te riječi pri­tom ne pos­taju vez­nici kao vrste riječi, samo dobi­vaju ulogu vez­nika, a cijele izraze nazi­vamo vez­nič­kim sku­po­vima. To su sku­povi s obzi­rom na (to da) i bez obzira na (to što). Govor načelno teži redu­ci­ra­nju pa se u upo­trebi ovi sku­povi neri­jetko skra­ćuju i izo­bli­čuju (obzi­rom da, obzi­rom ... Read More »

Scroll To Top