Tag Archives: odmoći

Pomogni ili pomozi

Mnogi su u nedo­umici kada tre­baju upo­tri­je­biti impe­ra­tiv gla­gola pomoći. Dobra je vijest da ovaj gla­gol ima dvos­truke oblike za impe­ra­tiv, što znači da je dobro i pomogni i pomozi.   JEDNINA MNOŽINA 1. − pomognimo/pomozimo 2. pomogni/pomozi pomognite/pomozite 3. − − Gla­gol odmoći, koji je anto­nim (suprot­nica) gla­golu pomoći, tako­đer ima dvos­truke oblike: odmogni i odmozi. Slično je i ... Read More »

Scroll To Top