Tag Archives: pladanj

Tac(n)a, pladanj, plata, poslužavnik

Tacna ili taca dolazi iz fran­cu­skoga jezika (tasse), a pre­uzeli smo je posred­stvom nje­mač­koga (Tasse). Sma­tra se regi­ona­liz­mom i ne ulazi u stan­dardni jezik. Pla­danj potječe od grč­koga plát­ha­non i naj­češća je riječ za ovaj komad posuđa. Imamo čak i izreku prema njoj: dobiti sve na plad­nju. Plata nam dolazi iz nje­mač­koga jezika (Platte), a zapravo potječe od latin­skoga (platta). ... Read More »

Scroll To Top