Tag Archives: pojasevi

Pojasovi ili pojasevi

Neke ime­nice muškog roda iza­zi­vaju dvojbu u ins­tru­men­talu jed­nine i u mno­žin­skim obli­cima ako imaju dugu mno­žinu (tj. mno­žinu s umet­kom); pri­mje­rice glasi li ins­tru­men­tal jed­nine ime­nice pojas pojasom ili pojasem, a nomi­na­tiv mno­žine pojasovi ili pojasevi (uz nedvoj­ben oblik pojasi, naravno). Dru­ga­čije rečeno, dodaje li se osnovi (pojas-) nas­ta­vak -om ili -em u ins­tru­men­talu, odnosno ume­tak -ov- ili -ev- ... Read More »

Scroll To Top