Tag Archives: posmrtan

Postumno ili posthumno

Ova su dva pri­loga, kao i odgo­va­ra­jući im pri­djevi, nas­tali prema latin­skom pri­djevu pos­tu­mus, u izvor­nom zna­če­nju „koji je pos­ljed­nji rođen”, a potom „koji je rođen nakon očeve smrti”. S vre­me­nom se ovaj pri­djev pogrešno pro­tu­ma­čio i zapravo puč­kom eti­mo­lo­gi­jom doveo u vezu sa zem­ljom, odnosno poko­pom (post humus, to jest post huma­ti­onem). Tako su se počeli upo­treb­lja­vati (i) oblici pos­t­hu­man ... Read More »

Scroll To Top