Tag Archives: preko

Preko ili više od

Pri­jed­log preko ponaj­prije je mjesni pri­jed­log, što znači da ozna­čuje odnose u prostoru. Pri­jeći preko ulice. Pre­sko­čio je preko ograde. Puto­vali smo preko Njemačke. Nije dobro ovaj pri­jed­log upo­treb­lja­vati u koli­čin­skom zna­če­nju umjesto izraza više od. U filmu je glu­milo preko sto sta­tista. > U filmu je glu­milo više od sto statista. Osvo­jio je preko šest mili­juna kuna. > Osvo­jio je ... Read More »

Scroll To Top