Tag Archives: preporučavati

Preporučam ili preporučujem

S gla­go­lima kojima izri­čemo dava­nje pre­po­ruke imamo podosta pro­blema. U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku oni glase pre­po­ru­čiti (u pre­zentu pre­po­ru­čim) i pre­po­ru­či­vati (u pre­zentu pre­po­ru­ču­jem). Oni su nas­tali pre­fik­sal­nom tvor­bom od gla­gola poru­čiti i poru­či­vati (poru­čim i poru­ču­jem), a sprežu se isto kao i ti osnovni gla­goli. Slično je i s gla­go­lima ispo­ru­čiti i ispo­ru­či­vati (ispo­ru­čim i ispo­ru­ču­jem). U govoru se ... Read More »

Scroll To Top