Tag Archives: približno

Cirka oko

Sin­tagma cirka oko jedan je od naj­poz­na­ti­jih hrvat­skih ple­ona­zama (nepo­treb­noga gomi­la­nja istoz­nač­nih morfema). Riječ cirka nas­tala je prema latin­skoj riječi circa (otpri­like, oko) i ima isto zna­če­nje kao i naš pri­log oko. To znači da isto­dob­nom upo­tre­bom obaju ovih pri­loga dva­put izri­čemo isto − pri­bliž­nost. Dakle valja upo­tri­je­biti jednu riječ, ne obje zajedno. Pri­tom naš pri­log oko ima pred­nost, ali ... Read More »

Scroll To Top