Tag Archives: prijemnica

Prijam ili prijem

Iako mnogi misle da je riječ o novoj jezič­noj pre­po­ruci, ona je stara barem neko­liko deset­ljeća (čini se doduše da se cijelo vri­jeme uspješno ignorirala). Riječ pri­jem potječe naj­vje­ro­jat­nije iz ruskog jezika (od riječi прием) i ona u hrvat­skom jeziku nema srod­nih riječi (pri­mje­rice riječi tri­jem i dri­jem nisu joj eti­mo­lo­ški bli­ske). Pre­uzeli smo je i od nje nači­nili neko­liko ... Read More »

Scroll To Top