Tag Archive for: prvačić

Prvašić ili prvačić

U hrvatskome standardnom jeziku prednost treba dati obliku prvašić.…