Tag Archives: rekorderka

Dizajner − dizajnerica, ali inženjer − inženjerka

Ime­nice za žen­ske osobe koje se bave nekim zani­ma­njem, vrše neku duž­nost, imaju neke oso­bine, koje su sljed­be­nice ili pri­pad­nice nekih pra­vaca ili pokreta i slično tvore se prema ime­ni­cama za muške osobe. Govo­rimo o tako­zva­nim žen­skim i muškim mocij­skim parnjacima. Ovakve se ime­nice naj­češće tvore sufik­som ‑ica, ali i dru­gim sufik­sima (‑ka, ‑inja, ‑kinja). Kat­kad nije lako odre­diti koji ... Read More »

Scroll To Top