Tag Archives: saobraćajka

Prometna nezgoda ili prometna nesreća

Pre­tra­žu­jući raz­li­čite kor­puse hrvat­skog jezika pri­mi­je­tili smo da se izraz pro­metna nesreća neko­liko puta češće (u nekima i deset puta češće) upo­treb­ljava od izraza pro­metna nez­goda. Uzmemo li u obzir zna­če­nje riječi nez­goda („nepo­voljno sta­nje, nepri­lika”) i nesreća („vrlo nepo­voljno sta­nje, velika nevo­lja”), možemo zaklju­čiti da se izraz pro­metna nez­goda baš i ne može upo­tri­je­biti za teške sudare s ozbilj­nim posljedicama. ... Read More »

Scroll To Top