Tag Archives: saučešće

Sućut ili saučešće

U hrvat­skome se stan­dard­nom jeziku pred­nost daje ime­nici sućut. Ona je nas­tala prema gla­golu ćutjeti („osje­ćati”): su‑ + ćutjeti, dakle „suosjećati”. Ime­nica saučešće podri­je­tlom je iz ruskog jezika (sa‑ + učes­tvo­vati), a u teme­lju joj je zna­če­nja zapravo sudje­lo­va­nje. Kako već imamo svoje dobre ime­nice (sućut i suosje­ća­nje), treba im dati pred­nost pred zapravo nepo­treb­nim rusizmom. Dakle valja pripaziti: Pri­mite ... Read More »

Scroll To Top