Tag Archives: šestaš

Prvašić ili prvačić

prvasic

U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku pred­nost treba dati obliku prva­šić. Riječ je o uma­nje­nici nas­ta­loj prema ime­nici prvaš, „koji nešto čini prvi put”, odnosno „koji ide u prvi raz­red”. Oblik za osobu žen­skog spola prema ime­nici prvaš glasi prva­šica, a po tome modelu možemo nači­niti i nazive za uče­nike svih raz­reda, od dru­gaša i dru­ga­šice do sed­maša i osmaša, odnosno sed­ma­šice ... Read More »

Scroll To Top