Tag Archives: slijedeći

Slijedeći i sljedeći

Slijedeći put

Iako su vrlo slične, ove dvije riječi ne znače isto. Sli­je­deći put sti­gli su do cilja. ≠ Slje­deći put sti­gli su do cilja. (Pra­teći put sti­gli su do cilja. ≠ Drugi su put sti­gli do cilja.) Sli­je­deći je gla­gol­ski pri­log sadaš­nji koji je nas­tao od gla­gola sli­je­diti. Budući da je pri­log, on je nepro­mje­njiv, smis­lom se vezuje uz gla­gol i opi­suje okol­nosti gla­gol­ske ... Read More »

Scroll To Top