Tag Archives: smičak

Što je smičak?

Vje­ru­jemo da bez pre­tje­ri­va­nja možemo reći da veći dio govor­nika ne zna što ova riječ znači, iako zapravo nije nova. To je naime naša riječ za patentni zatva­rač, zip, cifer­š­lus ili raj­sfer­š­lus. S obzi­rom na to da su ove tuđice pri­lično nes­pretne za izgo­vor, a i ne osje­ćamo ih kao svoje, pri­lično je čudno što se riječ smi­čak nije proširila. ... Read More »

Scroll To Top