Tag Archives: stranica

Strana i stranica

Ime­nice strana i stra­nica imaju bli­sko zna­če­nje i kat­kad je teško odre­diti koju je bolje upotrijebiti. Mogli bismo uvjetno reći da ime­nica stra­nica ima kon­kret­nije zna­če­nje. Tako ozna­čuje fizičke povr­šine lista papira ili nekog objekta, ali i dužine koje ome­đuju neki geome­trij­ski lik. dva­de­seta stra­nica knjige nas­lovna stranica kre­vet bez stranica susjedne stra­nice kvadrata oko­mite stranice spa­ja­nje stra­nica ormara Već kod ... Read More »

Scroll To Top