Tag Archives: susjedni

Susjedski, susjedni, susjedov

Ova su tri pri­djeva zna­čenj­ski srodna, ali ipak jasno razdvojena. Pri­djev susjed­ski znači „koji se odnosi na susjede, koji je svoj­stven susje­dima”. Pri­tom govo­rimo o susjed­skim odno­sima, susjed­skoj radoz­na­losti, susjed­skim dru­že­njima, susjed­skoj pomoći, susjed­skim pra­vima… Susjedni znači „koji je u nepo­sred­noj bli­zini, koji je u susjed­stvu”: susjedna država, susjedni grad, susjedno dvo­ri­šte, susjedno brdo, susjedna stra­nica, susjedni kut... Pri­djev susje­dov ... Read More »

Scroll To Top