Tag Archives: svjetlo

Svjetlo i svijetlo

I svje­tlo i svi­je­tlo dobri su oblici, ali ne znače isto. Što­više, to nisu ni iste vrste riječi. Svje­tlo je ime­nica sred­njeg roda − „ono što omo­gu­ćuje vid­lji­vost, svje­tlost”. Govo­rimo o pred­njem ili straž­njem svje­tlu, zele­nom svje­tlu, dnev­nom svje­tlu, upa­lje­nom ili uga­še­nom svje­tlu, svje­tlu na kraju tunela… Svi­je­tlo je zapravo sred­nji rod pri­djeva svi­je­tao (odre­đeni oblik svi­je­tli) − „koji je ... Read More »

Scroll To Top