Tag Archive for: udata

Je li obećanje dano ili dato?

Riječi dan i dat glagolski su pridjevi trpni. Pojednostavljeno…