Tag Archives: ultimativni

Ultimativan

„Lažni parovi” ili „lažni pri­ja­te­lji” izraz je kojim se ozna­čuju riječi raz­li­či­tih jezika koje vrlo slično zvuče ili se vrlo slično pišu, ali nemaju isto zna­če­nje. Takvi parovi stva­raju podosta pro­blema manje vje­štim pre­vo­di­te­ljima. Vje­ro­jatno jedan od naj­poz­na­ti­jih laž­nih parova u hrvat­skom jeziku čine naš pri­djev ulti­ma­ti­van („koji sadr­žava ulti­ma­tum, pos­ljed­nji, kraj­nji”) i engle­ski pri­djev ulti­mate („naj­bo­lji, vrhunski”). Oni dakle ... Read More »

Scroll To Top