Tag Archives: uskličnik

?! ili !?

Obje su ove kom­bi­na­cije dobre i pra­vo­pis ih obje dopu­šta, no one zna­če­njem nisu jednake. Naime, kada se nađu zajedno, ovi pra­vo­pisni zna­kovi ozna­čuju kom­bi­na­ciju upit­nosti i čuđenja/ushićenosti. Nji­hov redos­li­jed suge­rira i redos­li­jed osje­ćaja: kada je upit­nik prvi, prev­la­dava upit­nost s čuđe­njem, no kada je na prvome mjestu usklič­nik, riječ je o čuđe­nju ili ushi­će­nosti s odre­đe­nom koli­či­nom upitnosti. Ovo ... Read More »

Scroll To Top