Tag Archives: vjerovatno

Vjerojatno ili vjerovatno

Ovo je jedna od češ­ćih jezič­nih nedo­umica u hrvat­skome jeziku. Na početku valja reći da se dije­lom hrvat­skoga stan­dard­nog jezika sma­traju pri­djev vje­ro­ja­tan (vje­ro­jatna, vje­ro­jatno) i pri­log vje­ro­jatno. Oblike smo pre­uzeli prema ruskome veroját­nyj, verojátno (вероятный, вероятно). U osnovi je ovih oblika sla­ven­ska riječ vjera, no mi smo u svoj jezik pot­puno pre­uzeli ruske oblike i nismo sami prema svo­jim ... Read More »

Scroll To Top