Tag Archives: zagrada

Zagrade

Zatvorene zagrade [autor: theilr, izvor: www.flickr.com]

Iako su bitno češće pri­mje­rice u mate­ma­tici, zagrade su i reče­nični i pra­vo­pisni znak. Upo­treb­lja­vaju se oble ( ), kose / /, uglate [ ] i viti­časte { }, no oble su naj­češće u uporabi. Pri pisa­nju zagrada nema odviše pra­vila, a i ona se uglav­nom rav­naju prema smislu i potrebi (kada su potrebne, zagrade jed­nos­tavno treba upo­tri­je­biti). Možda je ... Read More »

Scroll To Top