Tag Archives: zahtjevan

Zahtjevan ili zahtijevan

Riječ je zapravo o dvama pri­dje­vima sa slič­nim zna­če­njem. Obama je obli­cima u osnovi riječ zah­tjev, no kako je oblik zah­ti­je­van gla­gol­ski pri­djev nas­tao od gla­gola zah­ti­je­vati, on je saču­vao skup ije. A to je zapravo i dobro jer olak­šava raz­li­ko­va­nje ovih pridjeva. Pri­djev zah­tje­van znači „koji pos­tav­lja velike ili česte zah­tjeve”, odnosno „koji traži mnogo truda i ula­ga­nja”. Tako ... Read More »

Scroll To Top