Tag Archives: zajutrak

Zajutrak

Ime­nica zaju­trak ozna­čuje prvi dnevni obrok. Iako se neri­jetko sma­tra sino­ni­mom za doru­čak, on to zapravo ne mora biti, što ipak uve­like ovisi o izva­nje­zič­nim aspek­tima. Na kraju sama riječ doru­čak suge­rira da je to obrok koji se bla­guje kas­nije, to jest bliže ručku. Eti­mo­lo­ški se riječ zaju­trak pove­zuje uz gla­gol zaju­triti („sva­nuti, zapo­četi dan”). Riječ je nesum­njivo jedna od onih ... Read More »

Scroll To Top