Tag Archives: žao mi je

Ispričavati se ili se izvinjavati

Da bismo iska­zali žalje­nje zbog svoje pogre­ške, u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku možemo upo­tri­je­biti izraze žao mi je, oprosti(te) i ispri­ča­vam se. Poto­nja se dva upo­treb­lja­vaju i da bismo skre­nuli pozor­nost na sebe ili da bismo upo­zo­rili na neki pos­tu­pak (pri­mje­rice kada nekoga nešto želimo pitati, kada želimo zamo­liti nekoga da nam oslo­bodi put kojim bismo prošli, ali i kada želimo ... Read More »

Scroll To Top