Tag Archive for: zasuti

Zasujem ili zaspem

Prezent glagola zasuti glasi zaspem, zaspeš zaspe, zaspemo,…

Zaspem i zaspim

Riječ je zapravo o prezentu dvaju različitih glagola − zaspati…