Tag Archives: Zemlja

Planet ili planeta

Između ovih oblika pred­nost valja dati obliku pla­net. Naime u hrvat­skome je jeziku prev­la­dao muški rod. Riječ potječe iz grč­koga jezika (prema astēr planētēs − „luta­juće zvi­jezde”, „zvi­jezde luta­lice”). Odba­ci­va­njem grč­koga dočetka -es dobili smo pla­net. U latin­skome riječ glasi pla­neta i otud ina­čica u žen­skome rodu. Bilo kako bilo, u hrvat­skome je stan­dard­nom jeziku ova ime­nica u muškome rodu. Načelno ... Read More »

Scroll To Top