Planet ili planeta

[Izvor: Wikipedia]

[Izvor: Wiki­pe­dia]

Izme­đu ovih obli­ka pred­nost valja dati obli­ku pla­net. Naime u hrvat­sko­me je jezi­ku prev­la­dao muški rod. Riječ potje­če iz grč­ko­ga jezi­ka (pre­ma astēr planētēs − „luta­ju­će zvi­jez­de”, „zvi­jez­de luta­li­ce”). Odba­ci­va­njem grč­ko­ga dočet­ka -es dobi­li smo pla­net. U latin­sko­me riječ gla­si pla­ne­ta i otud ina­či­ca u žen­sko­me rodu.

Bilo kako bilo, u hrvat­sko­me je stan­dard­nom jezi­ku ova ime­ni­ca u muško­me rodu. Načel­no je mogla biti i u žen­sko­me, ali nije i zato valja upo­treb­lja­va­ti oblik pla­net, a ne pla­ne­ta.

MUŠKI ROD

ŽENSKI ROD

 

jed­ni­na

mno­ži­na

jed­ni­na

mno­ži­na

N

pla­net

pla­ne­ti

pla­ne­ta

pla­ne­te

G

pla­ne­ta

pla­ne­ta

pla­ne­te

pla­ne­ti

D

pla­ne­tu

pla­ne­ti­ma

pla­ne­ti

pla­ne­ta­ma

A

pla­net

pla­ne­te

pla­ne­tu

pla­ne­te

V

pla­ne­te

pla­ne­ti

pla­ne­to

pla­ne­te

L

pla­ne­tu

pla­ne­ti­ma

pla­ne­ti

pla­ne­ta­ma

I

pla­ne­tom

pla­ne­ti­ma

pla­ne­tom

pla­ne­ta­ma

Dak­le valja pri­pa­zi­ti pri upotrebi.

Dan pla­ne­te Zem­lje > Dan pla­ne­ta Zemlje

pla­ne­te Sun­če­va sus­ta­va > pla­ne­ti Sun­če­va sustava

pla­ne­ta Mars > pla­net Mars