Planet ili planeta?

Planet ili planeta

Izme­đu ovih obli­ka pred­nost valja dati obli­ku pla­net. Naime u hrvat­sko­me je stan­dard­nom jezi­ku prev­la­dao muški rod. Riječ potje­če iz grč­ko­ga jezi­ka (pre­ma astēr planētēs − „luta­ju­će zvi­jez­de”, „zvi­jez­de luta­li­ce”). Odba­ci­va­njem grč­ko­ga dočet­ka ‑es dobi­li smo pla­net. U latin­sko­me riječ gla­si pla­ne­ta i otud ina­či­ca u žen­sko­me rodu.

Bilo kako bilo, pri­hva­će­no je da je u hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku ova ime­ni­ca u muško­me rodu. Načel­no je mogla biti pri­hva­će­na i u žen­sko­me, ali nije, sto­ga valja upo­treb­lja­va­ti oblik pla­net, a ne pla­ne­ta.

 

MUŠKI ROD

ŽENSKI ROD

 

jednina

množina

jednina

množina

N

planet
planeti
planeta
planete

G

planeta
planeta
planete
planeti

D

planetu
planetima
planeti
planetama

A

planet
planete
planetu
planete

V

planete/planetu
planeti
planeto
planete

L

planetu
planetima
planeti
planetama

I

planetom
planetima
planetom
planetama

Dak­le valja pri­pa­zi­ti pri upotrebi.

Dan pla­ne­te Zem­lje > Dan pla­ne­ta Zemlje

pla­ne­te Sun­če­va sus­ta­va > pla­ne­ti Sun­če­va sustava

pla­ne­ta Mars > pla­net Mars

Ilus­tra­ci­ja: NASA Joh­n­son, Flickr