Novac ili novci

Novac je uvijek i svugdje problem, a ni hrvatski jezik nije iznimka. Čini…

Vrata ili vratiju

Imenica vrata srednjega je roda i ima samo oblike za množinu,…

Čija je riječ taj strašni „vers”?!

Najkraće rečeno − hrvatska! Ona se danas smatra zastarjelicom,…

Mirisati ili mirišati

Hrvatski standardni jezik priznaje samo oblik mirisati. On ima…

Androgen i androgin

Ove su riječi izrazom slične, ali značenjem potpuno različite. Imenica…