Djevojčica sa psom

S ili sa

Prijedlog s mala je riječ koja stvara velike probleme. Naime…
Auto

Ovaj auto ili ovo auto

Na imenicu auto dio jezikoslovaca i danas gleda sa zadrškom.…
Odmarati i odmarati se

Odmoriti i odmoriti se

Oba ova glagola, kao i njihovi nesvršeni parnjaci (odmarati…
Injekcija

Kako se izgovara riječ „injekcija”

Injekcija ponajprije označuje tekućinu koja se pomoću igle…
Drvo

Od drveta do drva

Imenica drvo ima dvije sklonidbe: jednu prema osnovi drv‑ (drva,…