Identifikacija

Dino, Dine ili Dino, Dina

Kao što se iz naslova vidi, pisat ćemo o sklonidbi dvosložnih…
Ćevapi

Ćevapi ili čevapi

Ovo je jelo do nas stiglo s Bliskog istoka, a od naroda koji…
Uskrsne pisanice

Uskrsni i uskršnji

Oba su ova pridjeva dobro tvorena: uskrsni je nastao dodavanjem…
Krava - govedski ili goveđi

Govedski ili goveđi

Od imenica koje označuju životinje pridjevi se najčešće…
Krumpir

Krumpir ili krompir

Za razliku od južnoslavenskih jezika koji nas okružuju (bosanskoga/bošnjačkoga,…