Od drveta do drva

Od drveta do drva

Imenica drvo ima dvije sklonidbe: jednu prema osnovi drv‑ (drva,…
Dino, Dine ili Dino, Dina

Dino, Dine ili Dino, Dina

Kao što se iz naslova vidi, pisat ćemo o sklonidbi dvosložnih…
Ćevapi ili čevapi

Ćevapi ili čevapi

Ovo je jelo do nas stiglo s Bliskog istoka, a od naroda koji…
Uskrsne pisanice

Uskrsni i uskršnji

Oba su ova pridjeva dobro tvorena: uskrsni je nastao dodavanjem…
Govedo

Govedski ili goveđi

Od imenica koje označuju životinje pridjevi se najčešće…